Personal - Personalpolicy

Stålbyggnadskontroll AB (StBK) är ett oberoende kunskapsföretag som är helt specialiserat på stålkonstruktioner.

Göran Alpsten
Göran Alpsten

Vi är ett nischföretag anpassat till de behov som visat sig föreligga på stålbyggnadsområdet. Eftersom vi är helt specialiserade på stålkonstruktioner kan vi hela tiden hålla oss à jour med utvecklingen. På vissa områden inom stålbyggnadstekniken, t ex kvalitetssäkring, utmattningsdimensionering och regelverk, kan man nog säga att vi också har varit med och lett utvecklingen i Sverige.

Även om vårt utbud av tjänster är begränsat till stålkonstruktioner kan uppdragen omfatta vitt skilda uppgifter.

Genom åren har vi kommit att ingå i ett omfattande nätverk av olika specialister. Vår affärsidé är att inte ha omfattande egen personal. För uppgifter där våra egna resurser - tillsammans med uppdragsgivarens personal - inte räcker till bildar vi en skräddarsydd projektgrupp med de externa kompetenser som erfordras i det aktuella fallet.

Stålbyggnadskontroll AB leds av tekn dr Göran Alpsten, som har 40 års erfarenheter av stålkonstruktioner i olika former, varav 30 år inom företaget Stålbyggnadskontroll AB.

Göran Alpsten har en teoretisk bakgrund på området hållfasthet och konstruktionsteknik och därutöver även inom området materialteknologi. Han har medverkat som kontrollant, besiktningsman, utredare eller specialist i ett stort antal stålbyggnadsobjekt i Sverige och utomlands.

Göran Alpsten är examinerad Lead Auditor enligt ISO 9000 och av SBS utsedd s k prövningsman för granskning av stålbyggnadsföretag. Han har anlitats som utredare i över 250 större och mindre haverier och skadefall.

Göran Alpsten har medverkat i utarbetandet av svenska och internationella normer och standarder på stålbyggnadsområdet. Han har utvecklat ett antal skräddarsydda datorprogram för stålkonstruktioner.


© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB