Datum ej fastställt, prel Kroatien

Kurser - Grundkurs Stålbyggnad

Grundkurs Stålbyggnad är en veckolång kurs avsedd för arbetsledare, verkstadspersonal, förmän, montörer, kontrollanter och andra inom stålbyggnadsbranschen som vill skaffa sig grundläggande kunskaper om praktisk stålbyggnad.


Handbok TR-stål/N

Kursen är specifikt upplagd för att fungera som en effektiv preparandkurs för den som senare avser delta i en kurs för kompetensen TR-stål/N för ansvarig person för ledning och kontroll av arbeten med stålkonstruktioner av normal art.

Kursen är också avsedd för sakkunniga och kvalitetsansvariga enligt PBL.

Förkunskaper
Erfarenhet från tillverkning, montering eller kontroll av stålkonstruktioner.

Kurslitteratur TR-stål/N
Handbok TR-stål/N och SBIs handbok till SS-EN 1090-2 ingår i kursen. Handbok TR-stål/N skickas ut före kursstart.

Föreläsare
Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB

Kursavgift
Kursavgiften är 21 000 SEK. I kursavgiften ingår Handbok TR-stål/N samt lunch och kaffe under kursdagarna. Alla priser exklusive moms. Logi respektive internatkostnader tillkommer.

Upplysningar
Närmare information kan erhållas från Stålbyggnadskontroll AB, tel 08 - 655 40 10, fax 08 - 655 40 30, info@stbk.se

Anmälan
Anmälan till kursen TR-stål/N kan enklast göras på www.stbk.se eller per telefon 08-655 40 10 senast en månad före kursstart.

Antalet deltagare på kursen är begränsat. Om kurs blir övertecknad gäller datum för definitiv anmälan som turordning.

Lämnas återbud efter anmälningstidens utgång (en månad före kursstart) debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Deltagares namn kan ändras. Kurs kan inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

StBK Stålbyggnadskontroll AB är ett oberoende kunskapsföretag specialiserat på stålkonstruktioner. Företaget medverkar i kvalitetssäkring och produktutveckling, utför besiktningar, provningar och utredningar, medverkar i kompetensutveckling vid företag och organisationer i branschen samt utvecklar datorprogram och utför datorberäkningar av t ex stålskorstenar och traversbanor.


© 1997-2021 Stålbyggnadskontroll AB