Svenska | English

Välkommen till Stålbyggnadskontroll

- ett kunskapsföretag specialiserat på stålkonstruktioner
Kontroll - Besiktningar - Utredningar - Oförstörande och annan provning - Speciella konstruktionsberäkningar - Datorberäkningar - Produktutveckling - Kompetensutveckling - Kostnadsberäkningar - Rådgivning avseende konstruktion, utförande och kvalitetssäkring av stålkonstruktioner

En kort presentationsvideo om StBKs verksamhet, kan startas här (125 MB) »

Kurser TR-stål för hösten 2020
Kurser TR-stål för hösten 2020 finns upplagda. För mer info se www.stbk.se/tr-stal.html

Stålbyggnadskontroll utökade verksamheten 2018

Tennce, Göran, Kalle och Staffan på Stålbyggnadsdagen 2018
Stålbyggnadskontroll utökade verksamheten 2018 genom att Staffan, med ett förflutet i Banverket / Trafikverket och WSP samt Tennce, tidigare VD och delägare i stålbyggnadsföretaget Lecor Stålteknik i Kungälv, har inträtt som delägare och verksamma i företaget.

Med Tennce kompetens breddar vi utbudet av våra tjänster till olika uppgifter rörande produktion och ekonomiska beräkningar avseende stålkonstruktioner.
Med Staffan kompetens utökar vi våra resurser inom brobyggnad och tung industri.

Vår samlade bredd gör att vi ännu bättre kan serva svenskt stålbyggande i fortsättningen

På bilden från vänster Tennce Carlsson, Göran Alpsten, Kalle Alpsten och Staffan Boström i StBKs monter på Stålbyggnadsdagen 2018-10-25

Särtryck inför Stålbyggnadsdagen 2018-10-25 (1,2 MB) »© 1997-2020 Stålbyggnadskontroll AB