Kompetenskurser TR-stål

Kursverksamhet och kompetensprövning för TR-stål bedrivs sedan 1993 av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål. Verksamheten styrs av Kravdokument för kompetens TR-stål och en Styrkommitté. Kurserna genomförs av StBK på uppdrag av Kommittén.

Kurserna och tillhörande kunskapsprov svarar mot kompetenskrav enligt PBL, EKS, SS-EN 1090-2, AMA Hus, AMA Anläggning och SBS Certifieringsregler.Kompetenskurser TR-stål

Kompetenskurser TR-stål finns på tre nivåer:
TR-stål/E för montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner, minst 24 kurstimmar (3 dagar)
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/N för stålkonstruktioner av normal art, minst 48 kurstimmar
(6 dagar)
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art, minst 24 kurstimmar (3 dagar, påbyggnad till TR-stål/N)
Läs mer om denna kurs »
 
Uppdateringskurser:
TR-stål/E-uppdat, delta i kurs TR-stål/E, 3 dagar inkl kortare prov
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/N-uppdat, uppdateringskurs 3 dagar inkl kortare prov, som behandlar regler i bland annat SS-EN 1090-2:2008+A1:2011.
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/K-uppdat, delta i kurs TR-stål/K, 3 dagar inkl kortare prov
Läs mer om denna kurs »

Kunskapsintyg TR-stål

Kurser för TR-stål/E, TR-stål/N och TR-stål/K avslutas med ett frivilligt kunskapsprov. För kursdeltagare som avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat utfärdas ett kunskapsintyg. Kompetensen TR-stål/K förutsätter ett giltigt intyg även för TR-stål/N.

Giltighetstiden för ett kunskapsintyg TR-stål är fem år. Giltighetstiden kan förlängas genom att delta i en uppdateringskurs och avlägga ett nytt kortare kunskapsprov med tillämpning av ändringar i regelverket. Läs mer »

Kursprogram 2021

Skrolla i sidled för att se alla kolumner
Kurs Tid Plats Anmärkning Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/N 26-28 okt och 2-4 nov 2021 Stockholm 6 dagar inkl prov. Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/N-uppdat 12-14 okt 2021 Stockholm 3 dagar inkl kortare prov uppdateringskurs Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/K (även TR-stål/K-uppdat) 23-25 nov 2021 Stockholm 3 dagar inkl prov (kortare prov vid uppdateringskurs) Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/E (även TR-stål/E-uppdat) 7-9 dec 2021 Stockholm 3 dagar inkl prov. Kursen avser montering av enkla stålkonstruktioner, t ex stålhallar, master, skyltportaler Intresseanmälan Anmälan
TR-steel/N Spring 2022Date to be set Stockholm
6 days including test,
course in English
Notification of interest Application
 
Preparandkurs Tid Plats Anmärkning Intresseanmälan Anmälan
Grundkurs Stålbyggnad (Prep TR-stål/N) Datum ej fastställt Kroatien (preliminärt) Utökad preparandkursLäs mer » Intresseanmälan Anmälan

Test av förkunskaper för kurs TR-stål/N

Om du är osäker på dina förkunskaper för kurs TR-stål/N, klicka här för att göra självtestet.

Regler för kurser

Allmänna regler för kursverksamhet  »

Anmälningsblankett

Klicka här för anmälningsblankett (pdf, 47 kB).


© 1997-2021 Stålbyggnadskontroll AB