Företagspresentation - Vår företagspolicy

StBK Stålbyggnadskontrolls affärsidé är att tillhandahålla kvalificerade tekniska tjänster av olika slag i samband med stålkonstruktioner till myndigheter, organisationer, beställare, konsulter, byggentreprenörer, stålbyggnadsföretag, industrier, försäkringsbolag m fl.

För de typer av tjänster där vi engagerar oss ska vi vara bland de ledande i Norden.

Vi ska agera på marknaden på ett sådant sätt att vår opartiskhet och vårt oberoende inte ska ifrågasättas.

Våra tjänster omfattar hela kedjan inom stålbyggnadsområdet, "från ax till limpa". Det innebär att våra tjänster kan innefatta från produktutveckling och speciella konstruktionsberäkningar vid projektering till inspektioner, utredningar eller undersökningar av stålkonstruktioner i drift, vid skador eller i samband med tvister.

Vi utför inte rutinmässig projektering av stålkonstruktioner. Vi kan däremot medverka med specialisttjänster inom stålbyggnadsområdet till projektörer och konstruktörer.

Vi ska tillhandahålla tjänster till stålbyggnadsbranschen och medverka till kostnadseffektiva och säkra stålkonstruktioner. Vi ska medverka till kunskapsspridning och kompetensutveckling i stålbyggnadsbranschen.© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB