Kontroll av stålkonstruktioner


Behövs verkligen oberoende kontroll av stålkonstruktioner?

Tidigare var inställningen vanlig att kontroll av stålkonstruktioner bara är en onödig kostnad. Ibland kunde man möta konstruktörer som lite tillspetsat uttryckt agerade som om arbetsritningarna var den färdiga produkten. På stålbyggnadsföretagen var kontroll liktydigt med att ta upp ett visst antal röntgenfilmer av svetsarna i konstruktionen. Bland svetsare indelade man i två "svetsklasser": röntgensvetsar och andra svetsar.

Vi vill hävda att en rätt utförd kontroll/kvalitetssäkring bidrar inte bara till en teknisk-säkerhetsmässigt riktig konstruktion utan även till en ekonomiskt effektiv produktion.

Kvalitetsfrågorna har på senare år fått ökad aktualitet inom byggnadsbranschen och inte minst när det gäller stålbyggandet. Det finns flera skäl härtill:


Dagens normer innebär ett högre tillåtet utnyttjande av stålmaterial, svetsförband och skruvförband än tidigare, vilket bl a medför mindre reserver för felaktigt utförande
 
Dagens normer innebär också en mer kvalificerad användning av materialet. Fordringarna anpassas till de aktuella förutsättningarna med hjälp av ett flertal olika hållfasthets- och seghetsklasser för grund-material, olika utförandeklasser, svetsklasser, skruvförbands-klasser osv. Detta medför samtidigt ökade risker för felaktigt utförande
 
Idag används en större andel höghållfasta konstruktionsstål, som mikrolegerade stål och ibland även seghärdade stål, vilket ställer högre krav på behandlingen av materialet
 
Nya svetsmetoder kommer till användning som har bättre produktivitet men som kan innebära ökad risk för allvarliga svetsfel vid felaktig tillämpning
 
Dagens stålkonstruktioner och deras utformning är i många fall mer avancerade än tidigare, vilket bl a kan medföra större felkänslighet och allvarligare konsekvenser vid ett brott
 
Den hårdare konkurrensen mellan stålbyggnadsföretagen leder till en kostnadsjakt som inte alltid går hand i hand med kvalitetskraven
 
Forna tiders hantverkare med mycket lång erfarenhet av stål- smide är inte lika vanliga idag. Risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn har ökat
 
Kraven på beständighet och begrepp som livscykelkostnader har blivit mer uppmärksammade. Livslängden med hänsyn till såväl utmattning som korrosion är i högsta grad beroende av utförandet av en stålkonstruktion.
 


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB