Stålbroar - Några intressanta projekt


Stålbyggnadskontroll AB har medverkat i olika funktioner i ett stort antal stålbroar.Bland intressanta objekt märks:

Öresundsbron (Öresundsbrokonsortiet, medverkan i utarbetande av tekniska specifikationer för stålkonstruktioner i objektet, PAD)
Järnvägsbroar i Liberia (LAMCO, underhållsbesiktningar)
Järnvägsbro över Motalaström, Norrköping (Hifab, underhållsbesiktning)
Järnvägsbroar över Rolfsån, Kungsbacka (Samschakt, sakkunnig-stål vid tillverkning av stålkonstruktioner)
Skeppsholmsbron, Stockholm (Statens Fastighetsverk, sakkunnig-stål vid ombyggnad av järnbro från 1850-talet och nytillverkning av stålbro)
Järnvägsbro över Nordre Älv, Kungälv (NCC, sakkunnigtillsyn av stålkonstruktioner)
Marieholmsbron över Göta Älv, Göteborg (Skanska, sakkunnigtillsyn av stålkonstruktioner för en fast och en rörlig järnvägsbro)
Uddevallabron, Uddevalla (Skanska, sakkunnigtillsyn av stålkonstruktioner för tillfartsbroar och högbro)
Fast och rörlig järnvägsbro i Trollhättan (Skanska, sakkunnigtillsyn av stålkonstruktioner)
Krigsbro 2, 5 och 7 (FMV, utredningar, kontroll, kvalitetsuppföljning)
D10-besiktningar av ett stort antal stålkonstruktioner till vägbroar (SBS)
Sex järnvägsbroar i Värmland (för- och slutbesiktningar, Banverket)
Järnvägsbroar för Västkustbanan i Kungsbacka (Skanska, sakkunnigtillsyn av tillverkning och montering av stålkonstruktioner)
Spårvägsbroar, Evenemangstråket, Göteborg (Göteborgs Stad, kvalitetsuppföljning av tillverkning och montering av stålkonstruktioner)
Bågbro över E4 vid Upplands Väsby (slutbesiktning)
Vägutrustning (bullerskärmar, belysningsstolpar) i tre vägbroar på E4 i Rotebro (slutbesiktning)
Diverse gång- och cykelbroar (kontroll av stålkonstruktioner, besiktningar, bedömning av reparationsåtgärder i gamla broar m m)


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB