Kurser TR-stål/K

SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål inbjuder till kompetenskurs TR-stål/K för personer som ansvarar för ledning och kontroll av arbeten med komplicerade stålkonstruktioner

TR-stål/K för komplicerade stålkonstruktioner

Kursen TR-stål/K omfattar minst 24 kurstimmar och är avsedd för t ex arbetsledare, kontrollanter och kontrollansvariga som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av komplicerad art, t ex stålbroar, traversbanor, stålstommar med traverslast, stålskorstenar, master, vindkraftverk och andra liknande stålkonstruktioner med utmattningslast, med särskild risk för sprödbrott eller med särskilda krav på rostskydd. Kursen, tillsammans med en tidigare genomgången kurs TR-stål/N, ger kompetens för sådana komplicerade stålkonstruktioner som normalt hänförs till alla utförandeklasser t o m EXC4 enligt SS-EN 1090-2.

TR-stål/K-kompendiets framsida
Kompendium TR-stål/K

Kursen TR-stål/K är en fortsättningskurs till kursen TR-stål/N. Kursen TR-stål/K fungerar även som en uppdateringskurs för den som vill förlänga giltigheten för kompetensen TR-stål/K (med kortare kunskapsprov baserat enbart på nya delar av regelverket).

Kursen är även avsedda som en delkurs för sakkunniga och kontrollansvariga enligt PBL och Boverkets regler som erfordrar kompetens för komplicerade stålkonstruktioner.

Kursen svarar mot krav på kunskap om tekniska regler för en ansvarig person för ledning, kontroll och tillsyn av komplicerade stålkonstruktioner enligt PBL, Boverkets regler i EKS, regler i AMA Hus och AMA Anläggning samt Trafikverkets regler i TDOK 2023:0125.

Kurserna TR-stål har planerats under ledning av en Styrkommitté med representanter för Boverket, Byggentreprenörerna, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, MVR, SBS, stålbyggnadsföretag, Stålbyggnadsinstitutet och Stålbyggnadskontroll.

Förkunskaper

Kursdeltagare bör ha erfarenhet av tillverkning, montering eller kontroll av stålkonstruktioner av komplicerad art samt förkunskaper motsvarande kurs TR-stål/N. För erhållande av kunskapsintyg TR-stål/K fordras ett giltigt intyg TR-stål/N.

Deltagare

Arbetsledare, verkstadsingenjörer, montageledare, kontrollanter, sakkunniga och kontrollansvariga enligt PBL vid tillverkning, montering och kontroll av stålkonstruktioner av komplicerad art samt byggledare, projektledare, byggnadsinspektörer, besiktningsmän och stålkonstruktörer.

Kursprogram TR-stål/K

Kursprogrammet för TR-stål/K omfattar minst 24 kurstimmar samt ett avslutande frivilligt kunskapsprov 4 timmar (3 timmar för uppdateringsprov).

Kursprogrammet omfattar följande kurstimmar:
1. Inledning  (1 h)
2. Regelverk för komplicerade stålkonstruktioner  (1 h)
3. Komplicerade stålkonstruktioner - utmattning, sprödbrott  (2 h)
4. Konstruktionsstål med extra hög hållfasthet  (1 h)
5. Traversbanor, stålstommar med traverslast, skorstenar, master, vindkraftverk  (2 h)
6. Stålbroar - inledning   (1 h)
7. Konstruktionsredovisning avseende stålbroar   (2 h)
8. Utförande av stålbroar  (3 h)
9. Korrosion och korrosionsskydd   (5 h)
10. Tillämpningsuppgift I:  Rostskydd av stålstomme   (1 h)
11.  Kontroll av stålkonstruktioner av komplicerad art   (2 h)
12. Tillämpningsuppgift II:  Kvalitetssäkring vid tillverkning och montering av järnvägsbro av stål   (4 h)
13. Frågebank TR-stål/K   (1 h)

Kurser börjar första dagen med samling kl 09.00-09.30 och slutar sista dagen kl 17.00 (kl 16.00 vid uppdateringsprov).

Se vidare det fullständiga kursprogrammet.

Föreläsare

Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB, Stocksund
Annikki Hirn, Nordic Galvanizers, Danderyd
Bengt Stewall, Jotun (Sverige) AB, Västra Frölunda
 

Kurslitteratur

Förutom kurslitteratur tillämpad för grundkursen TR-stål/N ingår följande dokument i kurslitteraturen för TR-stål/K:
Dokument Anmärkning Beställs från
Kurskompendium TR-stål/K 2023 Utdelas vid kursens början Ingår i kurslitteratur som tillhandahålls vid kursen
AMA Anläggning 23, Svensk Byggtjänst Bör medtas till kursen Svensk Byggtjänst, tel 08-457 10 00, www.byggtjanst.se
Trafikverkets ändringar och tillägg till AMA Anläggning 23, TDOK 2023:0125, Trafikverket Bör medtas till kursen Trafikverkets webbplats, laddas ned utan kostnad: TDOK-nummer 2023:0125 »
Handbok i rostskyddsmålning, KIMAB 2015 Bör medtas till kursen Swerea KIMAB AB, tel 08-440 48 00, kimab@swerea.se

Kunskapsintyg TR-stål/K

Kursen TR-stål/K avslutas med ett frivilligt kunskapsprov. Kursdeltagare som avlägger ett prov med godkänt resultat kan erhålla ett kunskapsintyg TR-stål/K utfärdat av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål. Den som går kursen som en uppdateringskurs kan erhålla ett nytt kunskapsintyg genom att delta i kortare prov baserat på det nya regelverket. En förutsättning för erhållande av kunskapsintyg TR-stål/K är att deltagaren har ett giltigt intyg TR-stål/N.

Kursavgift

Kursavgiften för tredagarskursen TR-stål/K är 15 000 SEK, vari ingår kurskompendium TR-stål/K samt luncher och kaffe under kursdagarna. Avgift för kunskapsprov 3 500 SEK som innefattar kunskapsintyg vid godkänt resultat (kortare prov för uppdateringskurs). Handbok TR-stål/N och SBI:s handbok om tillämpning av SS-EN 1090-2 (4 uppl) kan tillhandahållas till rabatterat pris 2 400 SEK resp 1 090 SEK. Alla priser exklusive moms. Eventuell logi och internatkostnader tillkommer.

Upplysningar

Närmare information kan erhållas från
Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB, tel 08 - 655 40 10, fax 08 - 655 40 30, info@stbk.se
Douglas Wallding, Nordcert / SBS, douglas.wallding@nordcert.se
Björn Uppfeldt, MVR, bjorn.uppfeldt@mvr.se

Anmälan

Anmälan till kursen TR-stål/K kan enklast göras på TR-stål kursprogram eller info@stbk.se alternativt med fax till 08-655 40 30 senast en månad före kursstart.

Antalet deltagare på kursen är begränsat. Om kurs blir övertecknad gäller datum för definitiv anmälan som turordning.

Lämnas återbud efter anmälningstidens utgång (en månad före kursstart) debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Deltagares namn kan ändras. Kurs kan inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts. Allmänna regler för kursverksamhet .

StBK Stålbyggnadskontroll AB är ett oberoende kunskapsföretag specialiserat på stålkonstruktioner. Företaget medverkar i kvalitetssäkring och produktutveckling, utför besiktningar, provningar och utredningar, medverkar i kompetensutveckling vid företag och organisationer i branschen samt utvecklar datorprogram och utför datorberäkningar av t ex stålskorstenar och traversbanor.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB