Kurser TR-stål/N-uppdat (uppdateringskurs)

SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål inbjuder till uppdateringskurs TR-stål/N-uppdat för personer som ansvarar för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med normala stålkonstruktioner. Uppdateringskursen är nu inriktad mot en genomgång av SS-EN 1090-2 och de tillämpningregler som gäller enligt bl a AMA Hus, SBI publ 182 och Handbok TR-stål/N. Kursen avslutas med ett kortare frivilligt prov, som omfattar ändringar i regelverket, dvs i första hand EKS och SS-EN 1090-2.


Handbok TR-stål/N

TR-stål/N-uppdat - uppdateringskurs för normala stålkonstruktioner Kursen TR-stål/N-uppdat omfattar minst 24 kurstimmar och är avsedd för personer som deltagit i en tidigare kurs TR-stål/N baserad på äldre regelverk och som behöver fräscha upp kunskaperna med tillämpning av nu gällande regler i bl a PBL, EKS, SS-EN 1090-2 och AMA Hus.

I övrigt gäller samma förutsättningar som för kursen TR-stål/N.

Kurserna TR-stål har planerats under ledning av en kurskommitté med representanter för Boverket, Byggentreprenörerna, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, MVR, SBS, stålbyggnadsföretag, Stålbyggnadsinstitutet och Stålbyggnadskontroll.

Förkunskaper

Deltagande i en tidigare kurs TR-stål/N. För att erhålla ett nytt kunskapsintyg TR-stål/N med fem års giltighet fordras deltagande i ett särskilt kunskapsprov inriktat mot SS-EN 1090-2 med godkänt resultat.

Deltagare

Arbetsledare, verkstadsingenjörer, montageledare, kontrollanter, sakkunniga och kvalitetsansvariga vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner samt byggledare, kontrollansvariga enligt PBL, projektledare, byggnadsinspektörer, besiktningsmän och stålkonstruktörer som genomgått en tidigare kurs TR-stål/N.

Kurslitteratur TR-stål/N-uppdat

Dokument Anmärkning Beställs från
Kurspärm TR-stål/N - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art, StBK 2023 Utdelas vid kursens början Ingår i kurslitteratur som tillhandahålls vid kursen
Handbok TR-stål/N - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art, StBK 2012 Medtas till kursen Kan beställas till rabatterat kurspris, info@stbk.se, tel 08-655 40 10.
Handbok om tillämpningen av SS-EN 1090-2, SBI publ 182, 4 upplagan Medtas till kursen Kan beställas till rabatterat kurspris, info@stbk.se, tel 08‑655 40 10.
Standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminium­konstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner Kan för kursen ersättas av föregående handbok SIS Förlag AB, tel 08-555 523 10, www.sis.se
Boverkets regler om tillämpning av Eurokoder, EKS 11/12 Bör medtas till kursen Boverkets webbplats, laddas ned utan kostnad: EKS 11 (pdf) »
Standarden SS-EN 10025-2:2019, Varmvalsade konstruktionsstål Bör medtas till kursen SIS Förlag AB, tel 08-555 523 10, www.sis.se
Svetsstandard - Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar, SIS handbok 531 Bör medtas till kursen SIS Förlag AB, tel 08-555 523 10, www.sis.se

Kursprogram TR-stål/N-uppdat

Fr o m hösten 2010 omfattar uppdateringskursen huvudsakligen ändringar vid tillämpning av SS-EN 1090-2 jämfört med BSK 07 och genomförs på tre dagar. I och med att kursen omfattar nya regler avslutas kursen med ett frivilligt kunskapsprov på 3 timmar. Kursdeltagare som avlagt provet med godkänt resultat och innehar ett tidigare kunskapsintyg TR-stål/N kan erhålla ett nytt intyg med fem års giltighet.

Kursprogrammet TR-stål/N-uppdat omfattar följande kurstimmar (avsnittssiffror hänför sig till avsnitt i kompendiet TR-stål/N).
1. Inledning  (2 h)
3. Tekniska regelverk för stålkonstruktioner  (3 h)
5. Konstruktionsredovisning  (2 h)
6. Konstruktionsstål  (3 h)
7. Utförande av stålkonstruktioner  (3 h)
8. Svetsförband  (4 h)
9. Skruvförband  (3 h)
11.  Rostskydd av stålkonstruktioner  (1 h)
12. Kontroll av stålkonstruktioner  (3 h)
13. Tillämpningsuppgift: Kontroll, dokumentation avseende stålstomme  (2 h)

Kurser börjar första dagen med samling kl 09.00 och slutar sista dagen kl 17.00.

Se vidare det fullständiga kursprogrammet.

Föreläsare

Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB

Nytt kunskapsintyg TR-stål/N

Den som innehar ett tidigare kunskapsintyg TR-stål/N daterat 1994 eller senare och deltagit i en uppdateringskurs TR-stål/N-uppdat samt avlagt det tillhörande provet med godkänt resultat kan erhålla ett nytt kunskapsintyg TR-stål/N utfärdat av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål och med fem års giltighet räknat från dagen för provet.

Kursavgift TR-stål/N-uppdat

Kursavgiften för uppdateringskursen TR-stål/N-uppdat på tre dagar är 13 000 SEK, vari ingår Kurspärm TRstål/N, luncher och kaffe under kursdagarna. Avgift för kunskapsprov 3 500 SEK som innefattar kunskapsintyg vid godkänt resultat. Handbok TR-stål/N och SBI:s handbok om tillämpning av SS-EN 1090-2 (4 uppl) kan tillhandahållas till rabatterat pris 2 400 SEK resp 1 090 SEK. Alla priser exklusive moms. Eventuell logi och internatkostnader tillkommer.

Upplysningar

Närmare information kan erhållas från
Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB, tel 08 - 655 40 10, fax 08 - 655 40 30, info@stbk.se
Douglas Wallding, Nordcert / SBS, douglas.wallding@nordcert.se
Björn Uppfeldt, MVR, bjorn.uppfeldt@mvr.se

Anmälan

Anmälan till uppdateringskursen TR-stål/N-uppdat kan göras på TR-stål kursprogram eller genom att fylla i och skicka in en särskild anmälningsblankett (kan beställas på fax 08-655 40 30 eller info@stbk.se) senast en månad före kursstart.

Antalet deltagare på kursen är begränsat. Om kurs blir övertecknad gäller datum för definitiv anmälan som turordning.

Lämnas återbud efter anmälningstidens utgång (en månad före kursstart) debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Deltagares namn kan ändras. Kurs kan inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

StBK Stålbyggnadskontroll AB är ett oberoende kunskapsföretag specialiserat på stålkonstruktioner. Företaget medverkar i kvalitetssäkring och produktutveckling, utför besiktningar, provningar och utredningar, medverkar i kompetensutveckling vid företag och organisationer i branschen samt utvecklar datorprogram och utför datorberäkningar av t ex stålskorstenar och traversbanor.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB