Företagspresentation - Praktisk kvalitetssäkring

Vårt arbetssätt när det gäller praktisk kvalitetssäkring bygger på förutsättningen att vi samarbetar med uppdragsgivaren. Eftersom vi har begränsade egna provningsresurser behöver ingen ifrågasätta om vår målsättning med ett uppdrag möjligen kunde vara att ta upp så många röntgenfilmer som möjligt.

Även om det producerande stålbyggnadsföretaget har interna resurser för grundkontroll ⁄ egenkontroll är det lämpligt och i många fall nödvändigt att anlita en extern konsult för medverkan i kvalitetssäkringen i ett objekt. Härigenom kan man vinna flera teknisk-ekonomiska fördelar.

Här är några av argumenten:

I få företag eller organisationer är det rimligt att hålla egen kompetens för de olika uppgifter och specialiteter som kan bli aktuella i samband med kvalitetssäkring av stålkonstruktioner
 
På verkstadsgolvet i det producerande företaget anses det ofta effektivare med en "kontroll utifrån"
 
Med en extern konsult för fortlöpande medverkan i kvalitetssäkringen kan man samordna med besiktningarna och även vinna andra fördelar, t ex undvika "surdegar" och förebygga tvistigheter mellan parterna
 
En extern konsult kan bidra till en effektivare erfarenhetsspridning bland personalen
 
Kvalitetssäkring med medverkan av en extern konsult kan medföra förenklade rutiner genom att kontrollen utförs oberoende och beställarkontrollen förenklas
 
Krav i handlingar och gällande regelverk kan enklare verifieras uppfyllda.

Vi anser att det finns skäl att välja kontrollant/kvalitetskonsult för stålkonstruktioner med särskild omsorg. Det är viktigt att konsulten har lång och bred erfarenhet och att han har bakgrund för att tillämpa gällande regelverk och praxis på ett kvalificerat sätt. Alltför många svetsförband i stålkonstruktioner har genom åren begärts reparerade av kontrollanter därför att man hittat lite inre porer i svetsen och inte uppfyllt ett formellt krav på visst röntgenbetyg. Sådana onödiga reparationer kan i många fall faktiskt snarare försämra egenskaperna hos svetsförbandet genom bl a ökade tvångsspänningar.© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB