Personal


StBK Stålbyggnadskontroll AB är ett oberoende kunskapsföretag som är helt specialiserat på stålkonstruktioner.StBK Stålbyggnadskontroll AB är ett oberoende kunskapsföretag som är helt specialiserat på stålkonstruktioner.

Stålbyggnadskontroll AB leds av tekn dr Göran Alpsten, som har ägnat sig åt stålkonstruktioner i olika former under 40 år.

Genom åren har vi kommit att ingå i ett omfattande nätverk av olika specialister. För uppgifter där våra egna resurser, tillsammans med uppdragsgivarens personal, inte räcker till bildar vi en skräddarsydd projektgrupp med de externa kompetenser som erfordras i det aktuella fallet.

Mer om personalpolicy...

"Boss and chief janitor in one person"

CV / Meritförteckning för Göran Alpsten


© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB