Nyheter - Kurser och seminarier - uppdaterad 29 september 2017

© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB


Handbok TR-stål/N

Handbok TR-stål/N
Handbok TR-stål/N innehåller en sammansställning av myndighetsregler som ESK, regler i standarder som SS-EN 1090-2 och och andra regler om material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normalt art. Handboken innehåller en del tolkningsregler till SS-EN 1090-2 och är avsedd att kunna åberopas i allmänna föreskrifter på ritning eller i beskrivningar.

Utarbetandet av handboken har följts av en Styrkommitté med representanter för myndigheter, beställare, certifieringsorgan, konsulter och stålbyggare.

Handbok TR-stål/N distribueras av Svensk Byggtjänst, tel 08-­457 1000, butik.byggtjanst.se . Handboken säljs i samband med StBK:s kurser till ett rabatterat pris.

Kurser TR-stål/N, hösten 2017

Kurspärm TR-stål/N
Höstens kurs TR-stål/N hålls10-12 och 24-26 okt i Stockholm. Kursen är på väg att bli fulltecknad. Eventuellt kommer en extrakurs att anordnas under senhösten.

En uppdateringskurs TR-stål/N-uppdat kommer hållas 7-9 nov 2017 i Stockholm. Uppdateringskursen är avsedd för personer med intyg TR-stål/N som har gått ut. Kursen är också ett bra tillfälle för att få en genomgång av nyheter i regelverket för stålkonstruktioner, främst EKS, SS-EN 1090-2 med tolkningsregler och AMA Hus 14.

Som kurslitteratur för kurserna TR-stål/N används bland annat Handbok TR-stål/N och SBI:s handbok om tillämpning av SS-EN 1090-2 samt en särskild kurspärm, se bilden.

För närmare info, intresseanmälan eller definitiv anmälan, se kursprogram TR-stål.

Kurs TR-stål/K, hösten 2017

Kompendium TR-stål/K
Höstens kurs TR-stål/K hålls 5-7 dec i Stockholm.

Kursen avser stålbroar och andra komplicerade stålkonstruktioner med utmattningslast eller höga krav på rostskydd. Kursen fungerar även som uppdateringskurs med kortare prov för personer med intyg TR-stål/K som har gått ut.

För närmare info, intresseanmälan eller definitiv anmälan, se
kursprogram TR-stål.

Kurs TR-stål/E, hösten 2017

En kurs TR-stål/E planeras 21-23 nov 2017 i Göteborg.

Kursen TR-stål/E är kopplad till kompetenskrav för ansvarig person för montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner, t ex hallbyggnader, vägportaler och belysningsmaster, där svetsning i den bärande konstruktionen inte förekommer på byggplatsen.

För närmare info, intresseanmälan eller definitiv anmälan, se kursprogram TR-stål.

Kompetenserna TR-stål åberopas i AMA

AMA Hus 14 (RA) och AMA Anläggning 13 hänvisar till kompetenserna TR-stål/N och TR-stål/K som exempel på erforderlig kompetens för arbetsledning och kontroll av olika typer av stålkonstruktioner i byggnadsverk.

Göran Alpsten ordförande i Examineringskommitté ISWD

Göran Alpsten är ordförande i Examineringskommittén för certifiering av konstruktörer av svetsade konstruktioner ISWD (International Structural Welding Designer) inom Svetskommissionen.

Ny kurs: Grundkurs Stålbyggnad

En grundkurs om stålbyggnad planeras som en internatkurs, av kostnadsskäl preliminärt i Kroatien. Kursen omfattar 30 timmar föreläsningar och övningar samt ett studiebesök.

Kursprogrammet är upplagt för deltagare verksamma vid stålbyggnadsverkstäder och byggplatser som önskar en grundlig genomgång av frågor som kan bli aktuella för en stålbyggare. Bl a behandlas nya regler och standarder på stålbyggnadsområdet, svets- och skruvförband, exempel och förelägg för upprättande av svetsplaner och monteringsplaner, samt rutiner för utförande och dokumentation av allmän utförandekontroll. Kursen är också lämpad som en preparandkurs för den som senare vill delta i en kurs TR-stål/N med bästa utbyte.
Prel kursprogram »

Gör intresseanmälan här »

Kurs TR-stål/N på engelska

En kurs "TR-steel/N" på engelska avses bli anordnad under 2017/2018. Se vidare program för kurser TR-stål.

Svetskurs IWE vid KTH

Göran Alpsten medverkar varje år i kurs för svetsingenjörer IWE vid KTH. Kursavsnittet behandlar regelverk för stålkonstruktioner i byggnadsverk, utmattning av svetsade stålkonstruktioner, egenspänningar i svetsade konstruktionsdelar samt utförande av svetsade stålkonstruktioner i byggnadsverk (uppdragsgivare Fogningscentrum vid KIMAB/KTH).

Kurs för stålkonstruktörer på SBI

Deltagare i kurs för certifierade stålkonstruktörer vid SBI hösen 2017
Göran Alpsten medverkar regelbundet med avsnitt som behandlar regelverk, allmänna föreskrifter på ritning, utförande av stålkonstruktioner och kontrollplaner i kurser för certifierade stålkonstruktörer som anordnas av Stålbyggnadsinstitutet.

Kurser för stålkonstruktörer

StBK har genomfört ett antal företagsinterna seminarier för stålkonstruktörer, bl a vid ELU Konsult AB, Prefabutveckling AB, Ramböll Sverige AB, Structor och Tyréns AB.

En kompletterad kurs för stålkonstruktörer är under utarbetande. Kursen avses behandla krav på ritningar, allmänna föreskrifter, svetsbeteckningar, materialfrågor, utformning av stålkonstruktioner med hänsyn till praktiskt utförande, upprättande av tilläggskontrollplaner, granskning av svets- och monteringsplaner, ändringar vid övergång till Eurokod och SS-EN 1090-2 m m.


© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB