Nyheter - Sakkunnig- och kontrolluppdrag, besiktningar, utredningar, expertuppdrag - uppdaterad 14 juli 2017

© 1997-2017 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB


Nytt kontorskomplex, Råsunda

Stomme under montering, Råsunda Kontorsbyggnad för Fabege, Råsunda
Göran Alpsten medverkar som sakkunnig-stål enligt PBL avseende nytt kontorskomplex i 14 våningar, som utgör en första del vid utvecklingen av det markområde som frigjorts efter rivningen av Råsunda Fotbollsstadion i Solna (uppdragsgivare Peab).

Två bågbroar med 100 resp 40 m längd, Västberga Allé, Stockholm

Stålkonstruktion till 100 m bågbro under montering, Västberga Allé, Stockholm Lyft av 40 m bågbro (GC-bro), Västberga Allé, Stockholm
Göran Alpsten medverkar som sakkunnig-stål vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner i en 100 m bågbro över stambanan och en 40 m bågbro (GC-bro) vid Västberga Allé i Stockholm. Stålkonstruktionerna har tillverkas vid verkstäder i Gdynia och Bialystok, Polen och monteras nu på plats i Stockholm (uppdragsgivare WSP för Trafikkontoret, Stockholms stad).

Tele2 Arena, Stockholm

Tele2 Arena sedd från Skyview Interiör från Tele2 Arena
Göran Alpsten har medverkat som sakkunnig-stål enligt PBL vid tillverkning och montering av bärande stålkonstruktioner till Tele2 Arena i Stockholm, innefattande 17 m höga fackverksbalkar med ca 200 m spännvidd, som bär ett öppningsbart tak (uppdragsgivare Peab). Även efter invigningen av Tele2 Arena har sakkunniguppdraget fortsatt i samband med olika kompletterande arbeten med stålkonstruktionerna (uppdragsgivare Peab).

Sakkunnig-stål för delar av Mall of Scandinavia, Solna

Fasad på Mall of Scandinavia under byggnad Fasad på Mall of Scandinavia
Göran Alpsten har medverkat som sakkunnig avseende vissa stålkonstruktioner samt metallkonstruktioner i fasader till Mall och Scandiavia i Solna. Uppgiften har omfattat kompletterande bärande stålkonstruktioner till stommen samt bärverk för speciella aluminiumfasader (uppdragsgivare Peab).

Kontroll vid ombyggnad av stålstomme i Stockholms Konserthus

Stålpelare monterade i Konserthuset 1924 och Besiktning av stålstomme i Konserthuset
StBK har anlitats för statusbedömning av stålkonstruktioner ingående i stommen från 1924 till Stockholms Konserthus. Uppgiften omfattar kontroll av eventuella korrosionsskador hos stålbalkar i bjälklag (uppdragsgivare Stockholms Konserthus).

Statuskontroll vid ombyggnad av stålstomme från 1960-talet, Stockholm

Stålpelare som undersöks med fiberoptiska hjälpmedel
StBK medverkar i undersökning av status med avseende på korrosionsskador på stålpelare i hotellbyggnad Sergel Plaza, Stockholm, som byggdes i slutet av 1960-talet och som nu byggs om. Uppgiften omfattar bland annat att med fiberoptiska hjälpmedel undersöka förekomst av eventuella korrosionsskador i stålpelare som varit utsatta för fuktpåverkan i mark (uppdragsgivare Arcona).

Kontroll av stålkonstruktioner i andra stora och små byggnadsverk

Uddevallabrons högdel
StBK har genom åren utfört kontroll av stålkonstruktioner eller medverkat vid kvalitetssäkringen på annat sätt i ett stort antal projekt, från Globen till enplans hallbyggnader och från Öresundsbron till GC-broar. Se exempel på tidigare nyhetssidor »

Besiktning av stålstommar i utbyggnad av Täby C

Täby C, Södra utbyggnaden
Göran Alpsten är besiktningsman för stålkonstruktionerna i utbyggnaden av Täby centrum norr om Stockholm. Projektet har omfattat nybyggnad av flera byggnadsdelar med kontorshus och parkeringshus samt ombyggnad av delar av den befintliga cenrumanläggningen (uppdragsgivare Unibail-Rodamco).

Besiktning av stålkonstruktioner på Arlanda

Arlanda Pir F Glasfasad
Göran Alpsten har varit besiktningsman för stålkonstruktioner i ett stort antal byggnader på Arlanda flygplats, bl a centrumbyggnad vid Terminal 5, Passagen, Centralbyggnaden, Pir D, E och F, Terminal 2 och 3, Sky City samt hangarer och kontorsbyggnader (uppdragsgivare LFV).

Utredning avseende hög stålskorsten i Polen med svängningsproblem

100 m stålskorsten med svängningsproblem
Utredning avseende en ny 100 m hög stålskorsten i Polen med svängningsproblem på grund av virvelavlösning (uppdragsgivare polskt industriföretag).

Utmattningsundersökning av LKAB malmvagnar

LKAB malmvagn
StBK har utvärderat utmattningslivslängden för LKAB malmvagnar. Mätdata från "on-track recordings" har bearbetats och resultaten stämmer bra med observationer av utmattningssprickor efter 2,5 års drift. Resultaten ligger till grund för åtgärder i befintliga vagnar och förut-sättningar för utformning av nya vagnar (uppdragsgivare LKAB).

Utredning av haveri i klaffbro, Södertälje

Saltsjöbron i Södertälje med rasad 200 tons motvikt
Göran Alpsten och Tore Lundmark, Scandiaconsult utgjorde utredningsgrupp avseende haveri i klaffbro med 200 tons flyttbar motvikt i Saltsjöbron, Södertälje (uppdragsgivare NCC).


© 1997-2017 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB