Kompetenskurser TR-stål

Kursverksamhet och kompetensprövning för TR-stål bedrivs sedan 1993 av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål. Verksamheten styrs av Kravdokument för kompetens TR-stål och en Styrkommitté. Kurserna genomförs av StBK på uppdrag av Kommittén.

Kurserna och tillhörande kunskapsprov svarar mot kompetenskrav enligt PBL, EKS, SS-EN 1090-2, AMA Hus, AMA Anläggning och SBS Certifieringsregler.Kompetenskurser TR-stål

Kompetenskurser TR-stål finns på tre nivåer:
TR-stål/E för montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner, minst 24 kurstimmar (3 dagar)
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/N för stålkonstruktioner av normal art, minst 48 kurstimmar
(6 dagar)
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art, minst 24 kurstimmar (3 dagar, påbyggnad till TR-stål/N)
Läs mer om denna kurs »
 
Uppdateringskurser:
TR-stål/E-uppdat, delta i kurs TR-stål/E, 3 dagar inkl kortare prov
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/N-uppdat, uppdateringskurs 3 dagar inkl kortare prov, som behandlar regler i bland annat SS-EN 1090-2.
Läs mer om denna kurs »
TR-stål/K-uppdat, delta i kurs TR-stål/K, 3 dagar inkl kortare prov
Läs mer om denna kurs »

Kunskapsintyg TR-stål

Kurser för TR-stål/E, TR-stål/N och TR-stål/K avslutas med ett frivilligt kunskapsprov. För kursdeltagare som avlagt ett kunskapsprov med godkänt resultat utfärdas ett kunskapsintyg. Kompetensen TR-stål/K förutsätter ett giltigt intyg även för TR-stål/N.

Giltighetstiden för ett kunskapsintyg TR-stål är fem år. Giltighetstiden kan förlängas genom att delta i en uppdateringskurs och avlägga ett nytt kortare kunskapsprov med tillämpning av ändringar i regelverket. Läs mer »

Kursprogram 2024

Skrolla i sidled för att se alla kolumner
Kurs Tid Plats Anmärkning Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/N 8-10 och 15-17 okt 2024 Stockholm 6 dagar inkl prov. Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/N-uppdat 29-31 okt 2024 Stockholm 3 dagar inkl kortare prov uppdateringskurs Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/E (även TR-stål/E-uppdat) 12-14 nov 2024 Stockholm 3 dagar inkl prov. Kursen avser montering av enkla stålkonstruktioner, t ex stålhallar, master, skyltportaler Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/K (även TR-stål/K-uppdat) 26-28 nov 2024 Stockholm 3 dagar inkl prov (kortare prov vid uppdateringskurs) Intresseanmälan Anmälan
TR-stål/N Hösten 2024 Gran Canaria 6 dagar inkl prov. Intensiv utbildning i avkopplande miljö. Kursen planerad i mars uppskjuten till i höst 2024. Intresseanmälan Anmälan
Praktisk grundkurs i stålbyggnad 2024Datum inte satt Split/Trogir (Kroatien) 6 dagar inkl kortare prov. Fungerar som preparand- kurs TR-stål. Intresseanmälan Anmälan
TR-steel/N 2024Date to be set Stockholm
6 days including exam,
course in English
Notification of interest Application

Test av förkunskaper för kurs TR-stål/N

Om du är osäker på dina förkunskaper för kurs TR-stål/N, klicka här för att göra självtestet.

Regler för kurser

Allmänna regler för kursverksamhet  »

Anmälningsblankett

Klicka här för anmälningsblankett (pdf, 47 kB).


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB