Företagspresentation - Våra tjänster

Våra tjänster på stålbyggnadsområdet innefattar följande:

Kontroll, kvalitetssäkring
Fortlöpande besiktningar, för-, slut- och garantibesiktningar
Leverantörsbedömningar, kvalitetsuppföljning, beställarkontroll
Kvalitetsrevision, kvalitetsaudits hos producerande företag
Oförstörande och annan provning
Kontroll av rostskydds- och brandskyddsmålning
Granskning av konstruktionsberäkningar, ritningar och andra konstruktionshandlingar
Granskning av tilläggskontrollplaner, svetsplaner och monteringsplaner
Upprättande av dokumentation för kvalitetssystem och rutiner för kontroll enligt BSK 99 och ISO 9000
Underhållsinspektioner, underhållsplaner, bedömningar av stålkonstruktioners status och livslängd
Utredningar, undersökningar av skadefall, tvister, utlåtanden
Utvecklingsuppgifter, fullskaleprovningar, produktutveckling, typgodkännanden
Speciella konstruktionsberäkningar med hjälp av egna datorprogram
Utveckling av datorsystem för dimensionering och redovisning av stålkonstruktioner
Rådgivning beträffande konstruktionsberäkningar, utförande, kvalitetssäkring och underhåll
Kursverksamhet, medverkan vid internutbildning inom organisationer och företag

Verksamheten startade 1973. Vi har alltså funnits i över 30 år. Det innebär faktiskt att vi är ett av de äldsta konsultföretagen i branschen som specialiserat sig på praktisk kvalitetssäkring.

Ingen kan allt...

Vi är ett utpräglat nischföretag anpassat till de behov som visat sig föreligga på stålbyggnadsområdet. Vi är helt specialiserade på stålkonstruktioner. Det betyder att vi hela tiden kan hålla oss à jour med utvecklingen - och det är nog ingen överdrift att påstå att vi många gånger varit med och lett den! Vi är ett litet företag, men har etablerat ett vitt nätverk inom branschen.

Kvalitet är ett konkurrensmedel

Det är idag "inne" i byggsvängen, liksom i andra branscher, med kvalitet och kvalitetssäkring. Det är dock viktigt att rutinerna inte blir en skrivbordsprodukt. Vi är glada att kunna ställa vår kunskap och erfarenhet till industrins förfogande för att medverka till att stålkonstruktioner produceras till rätt kvalitet, dvs som uppfyller funktions- och säkerhetskraven till lägsta möjliga kostnad.© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB