Förteckning över personer med kompetens TR-stål


TR-stål/N
Förteckning över personer med TR-stål/N som under perioden 2017-01-01 -- 2023-06-30 deltagit i en kurs TR-stål/N för stålkonstruktioner av normal art och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/N med godkänt resultat.
Ladda ner »

TR-stål/K
Förteckning över personer med TR-stål/K som under perioden 2015-01-01 -- 2021-12-31 deltagit i en kurs TR-stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/K med godkänt resultat.
Ladda ner »

TR-stål/E
Förteckning över personer med TR-stål/E som under perioden 2014-01-01 -- 2021-01-31 deltagit i en kurs TR-stål/E för montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/E med godkänt resultat.
Ladda ner »© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB