Förteckning över personer med kompetens TR-stål


TR-stål/N
Förteckning över personer med TR-stål/N som under perioden januari 2012 - december 2017 deltagit i en kurs TR-stål/N för stålkonstruktioner av normal art och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/N med godkänt resultat.
Ladda ner »

TR-stål/K
Förteckning över personer med TR-stål/K som under perioden januari 2012 - december 2017 deltagit i en kurs TR-stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/K med godkänt resultat.
Ladda ner »

TR-stål/E
Förteckning över personer med TR-stål/E som under 2010-2017 deltagit i en kurs TR-stål/E för stålkonstruktioner av normal art och avlagt ett kunskapsprov TR-stål/E med godkänt resultat.
Ladda ner »© 1997-2018 Tekn dr Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB