Personal - Meritförteckning Göran Alpsten

Stålbyggnadskontroll AB (StBK) är ett oberoende kunskapsföretag som är helt specialiserat på stålkonstruktioner.

Göran Alpsten
Göran Alpsten

Namn:Göran Alpsten
 
Född:1941 i Solna
 
Nationalitet:Svensk
 
Befattning:VD och ägare till konsultföretaget Stålbyggnadskontroll AB 1973-

Docent i Brobyggnad, Institutionen för Byggkonstruktion, KTH 1970-

F d adjungerad professor i Stålbyggnad, KTH 1988-1994
 
Antal yrkes-
verksamma år:
40 år
 
Språk:Svenska, engelska, (tyska, franska)
 
Meriter:Teknisk-vetenskapliga meriter
 
Anställningar:Anställningar, praktiska meriter


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB