Personal - "Boss and chief janitor in one person"


Stålbyggnadskontroll AB leds av Göran Alpsten, som har ägnat sig åt stålkonstruktioner i olika former under mer än 30 år. Göran Alpsten studerade vid avd V på KTH och blev civilingenjör 1964 och tekn dr 1970. Han har också idkat kompletterande studier inom området material- och svetsteknologi.

Göran Alpsten
Göran Alpsten

Vid sin första anställning vid Försvarets Materielverk 1964-65 fick Göran Alpsten medverka med konstruktionsberäkningar av krigsbroelement i stål och lättmetall, och han fick där en unik möjlighet att också se hur konstruktionerna beter sig vid realistiska belastningsprov i full skala.

Göran Alpsten har bedrivit forskning vid Institutionen för Brobyggnad vid KTH 1965-67 och vid Lehigh University i USA 1967-69, där han var biträdande forskningsledare för en grupp som undersökte egenspänningar i svetsade stålkonstruktioner och deras inverkan på främst knäckhållfastheten. För denna forskning tilldelades han en medalj från American Welding Society för det arbete "som bidragit mest till svetsningens framsteg inom området svetsade stålkonstruktioner 1970".

Under 1969-1973 var Göran Alpsten biträdande föreståndare vid Stålbyggnadsinstitutet SBI och ansvarig för bl a ett antal FoU-projekt. Sedan 1973 har Göran Alpsten bedrivit konsulterande verksamhet i Stålbyggnadskontroll AB.

Göran Alpsten har sedan 1993 certifikat som "Professional Quality Assurance Lead Auditor".

Göran Alpsten har tilldelats Svetskommissionens stora pris, Kjellbergmedaljen i guld "för stora insatser för en förbättrad utmattningsdimensionering och för ökade kunskaper om utmattning av svetsade konstruktioner". Medaljen har sedan 1941 bara utdelats till ett tiotal mottagare.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB