Kurser - Allmänna regler för StBK kursverksamhet

Anmälningstiden för en kurs utgår normalt fyra veckor före kursstart. Anmälan kan ske som intresseanmälan eller definitiv anmälan.

Vid övertecknad kurs gäller tidpunkt för definitiv anmälan som turordning. Kurs kan komma att inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

I kursavgift ingår om inte annat särskilt anges kurskompendium/kurspärm samt luncher och förmiddags- och eftermiddagskaffe under kursdagarna.

Vid eventuellt återbud av definitiv anmälan före anmälningstidens utgång debiteras ingen kursavgift. Om återbud inkommer efter anmälningstidens utgång debiteras halva kursavgiften, vid återbud senare än en vecka före kursstart eller uteblivande dock hela kursavgiften. Deltagares namn kan ändras utan särskild kostnad.

Kursavgift och avgift för deltagande i kunskapsprov faktureras med betalningsvillkor netto 15 dagar.

Faktura skickas till den adress som angetts i kursanmälan och med kursdeltagarens namn som referens, såvida inte en särskild faktureringsadress och referens meddelats oss skriftligen före anmälningstidens utgång. Om vi tvingas skicka ut en ny faktura med annan faktureringsadress och referens än den som anmälts i denna ordning förfaller eventuell rabatt och vi förbehåller oss rätten att ta ut en extra avgift om SEK 500 och vid försenad betalning även förseningsavgift. Samma avgift tas ut om faktura på papper eller pdf-fil via mejl inte accepteras.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB