Datorberäkningar - SKORSTEN för stålskorstenar

SKORSTEN är ett skräddarsytt datorsystem för dimensionering och redovisning av den bärande stålkonstruktionen i skorstenar och andra liknande rotations-symmetriska konstruktioner, t ex massatorn, skyltpelare och torn till vindkraftverk. Programmet kan alternativt användas för kontrollberäkning av en konstruktion med givna dimensioner.SKORSTEN har varit i drift sedan 1980 och har utvecklats successivt. Programmet har använts för dimensionering eller kontrollberäkning av över 1 000 olika stål- skorstenar, torn, vindkraftverk m m.

SKORSTEN medger mycket generella förutsättningar, t ex koniska delar, delvis inbyggd konstruktion, varierande materialhållfasthet i olika delar etc.

I programmet finns inlagt ett omfattande databibliotek med t ex materialdata, lagerhållna plåtdimensioner, vindlastdata osv. Dessa data kan enkelt ändras med egna indata vid avvikande förutsättningar.

Programmet kan användas för att beräkna inverkan av antenner, skärmar o d som appliceras på skorstenen.

Mycket arbete har nedlagts på att göra programmet användarvänligt. Förutsättningarna för en normal skorsten kan beskrivas enkelt, samtidigt som programmet medger speciella förutsättningar vid mer komplicerade fall.

SKORSTEN behandlar följande konstruktionselement:
1.Mantel med svetsar
2.Grundskruvar
3.Fotdetaljer i fyra olika varianter (figuren visar tre av dessa) med fotfläns, avstyvningar och stödring
4.Andningsringar
5.Spiralfenor för virvelavlösning
6.Flänsskarvar
7.Hålförstärkningar i manteln vid rökrörsanslutningar, instigningsdörr etc.

SKORSTEN producerar följande resultatredovisning:
1.En sammanfattning
2.En fullständig och överskådlig konstruktionsberäkning
3.En stålspecifikation med berednings- och kalkyldata
4.En tilläggskontrollplan för normenlig tilläggskontroll
5.En särskild redovisning rörande antenner applicerade på skorstenen
6.Datorritningar i format A4:
a) Vy med allmänna anvisningar
b) Grundskruvar
c) Fotdetaljer
d) Spiralfenor
e) Andningsringar
f) Stege
g) Skarvdetaljer
h) Hålförstärkningar vid håltagningar i manteln.

Konstruktionsberäkningarna innefattar bärförmåga för dynamisk vindlast vid vind- stöt, utmattningshållfasthet för virvelavlösning och vindstöt samt deformationer. Lastförutsättningar och beräkningsmodeller är anpassade till BSV 97.

SKORSTEN beskrivs utförligt i en användarmanual med detaljerad redovisning av beräkningsförutsättningar, möjliga indata och två fullständigt redovisade exempel.

SKORSTEN finns tillgängligt för körning via Stålbyggnadskontroll. Resultaten kan erhållas i digital form för utskrift på användarens egen dator.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB