Stålstommar - Cityterminalen i Stockholm

Cityterminalen är ett intressant stålbygge i centrala Stockholm. Projektet utgörs av ett komplex av byggnader med kontor, World Trade Center, hotell, bussterminal och allmänna utrymmen. Byggnaderna överdäckar norra delen av centralstationens spårområde.

Cityterminalen, Stockholm
Tvärsnitt av Cityterminal i centrala Stockholm

Den bärande stålstommen i byggnaderna utgörs av yttre ramar, i vilka bjälklagen är upphängda med dragstag och friktionsförband. Konstruktionstypen har valts för att ge stora fria spännvidder i bussdäck och järnvägsplanet. Järnvägstrafik pågick under hela monteringstiden. Byggnaderna sammanbinds av glastak med stora spännvidder och med bärande rörfackverk.

Monteringsförbanden i stålstommen är normalt utförda med skruvförband. Skruvdimensioner varierar mellan M20 och M36. Beroende på kraven i förbanden förekommer två olika skruvkvaliteter, 8.8 och 10.9, och tre olika skruvförbandsklasser, S1 ("normalt" skruvförband), S1F (högt förspänt förband) och S3 (friktionsförband).

Stålbyggnadskontroll utförde leverantörsbedömning av den tillverkande verkstaden i östra Tyskland, mottagningskontroll av tillverkade konstruktionselement samt normenlig tilläggskontroll på byggplatsen. Kontrollen har bl a omfattat granskning av utförande, kontroll av skruvförband, visuell kontroll och oförstörande provning av svetsförband samt uppföljning av grundkontrollens utförande och dokumentation.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB