Stålstommar - Exempel på flervåningsbyggnader

Exempel på flervåningsbyggnader med stål-stomme där Stålbyggnadskontroll AB medverkat vid beställarkontroll eller tilläggskontroll under tillverkning och montering är följande:

Stålstomme i Mikroelektronik, Chalmers under montering
Kista Science Tower under byggnad

Gallerian (Storviggen Hus C, D och H), kontorshus med vardera ca 1 000 ton stålstomme, Stockholm
Stålstommar i ett flertal byggnader för transport, hantering och provtagning av järnmalm, Projekt KALA för LKAB, Narvik
Kontorsbyggnad för Canon i Skärholmen, Stockholm
Två kontorsbyggnader i fem våningar för Zander & Ingeström i Alvik, Bromma
Huvudkontor för Norsk Data, Oslo
Kontorsbyggnad för Linjeflyg, Arlanda
Kontorsbyggnad för Tullverket, Arlanda
Huvudkontor för Norsk Olje, Oslo
Högskolebyggnad, Västerås
Arken, Örnsköldsvik
Polishuset, Örebro
Sexton våningars kontorshus, Nacka Forum, Nacka
Postterminaler i Årsta, Stockholm och Enköping
Kontorsbyggnad "Arken", Hammersmith, London
Ett antal flervåningsbyggnader vid Nacka Strand, Nacka
Hotellbyggnad Trekanten, Helsingborg
Kontorsbyggnader vid Karolinska Institutet, Solna
Kontorsbyggnader för Storebrand, Oslo
Kontors- och laboratoriebyggnad för Institutionen för Mikroelektronik, Chalmers Tekniska Högskola, Göteborg
Byggnader för Vårdhögskolan, Pontus och Bipontus, Huddinge sjukhus, Huddinge
Flervåningsbyggnad för LMC, Lund
Kv Glunten, Uppsala
Kv Startboxen 2, huvudkontor för NCC, Järva Krog, Solna
Kontors- och laboratoriebyggnader för Retziuslaboratoriet, Karolinska Institutet, Solna
Terminalbyggnad Pir F och Passagen, Arlanda Nord, Arlanda
Om-och tillbyggnad av Kv Grävlingen (CityCronan), Stockholm
Pannhus samt nybyggnad och ombyggnad av flera byggnadskroppar i Högdalenverket, Stockholm
Kista Science Tower, Sveriges högsta kontorsbyggnad samt intilliggande kontorshus
Världskulturmuseet, Göteborg
Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad, Kv Stuten, Stockholm


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB