Stålstommar - Stockholm Globe Arena

Globen är världens största sfäriska byggnad med en diameter av 110 m och en höjd av 85 m. Utöver själva arenabyggnaden ingår hotell- och kontorsbyggnader i det samlade projektet. Globen rymmer upp till 17 000 personer och invigdes inför ishockey-VM 1989.

Stockholm Globe Arena
Läktarkonstruktion i Globen under montering
Montering av rymdfackverk i tak i Globen
Teknikbrygga i Globen

Stålkonstruktionerna i Globen omfattar en underdel upp till ekvatornivån med grova krökta lådpelare, läktarbalkar och stabiliserande fackverk med ca 3 000 ton stål. Konstruktionerna är brandskyddade med brandskyddsmålning, som utförts på målnings-stationer före leverans till byggplatsen.

Överdelen med kupolen utgörs av ett rymd-fackverk typ Mero, som innehåller ca 600 ton stål i form av runda och fyrkantiga rör som ansluts till knutpunktskulor.

En tekniskt intressant konstruktion är teknik-bryggan över arenan, vilken är upphängd i taket med hjälp av linor via en centrumpelare från kupolen. Från teknikbryggan hänger en jumbo-tron, belysningsenheter och annan utrustning, och tillfällig scenutrustning e d på upp till 30 ton kan hängas upp var som helst med telfrar i teknikbryggan.

Olika delar av stålkonstruktionerna tillverkades i Göteborg, Stockholm, Würzburg, Alavus, Hallstahammar, Handen, Peräseinäjoki, Tampere och Japan.

Stålbyggnadskontrolls åtagande har omfattat medverkan i kvalitetssäkringen av såväl Globen som stålstommarna i övriga byggnader i projektet. Vi har utfört tilläggskontroll av hela underdelen och uppföljning av kontrollen hos tillverkarna av kupol och anslutande stål-stommar. Vi har vidare utfört kontroll av målning samt kontroll och avsyningar av byggplatsarbetena.

Fördelningen av kontrollresurserna på olika provningsmetoder för stålkonstruktionerna hade en något ovanlig inriktning. Provningen av det omfattande svetsarbetet har inte omfattat en enda röntgenfilm. Däremot har stora resurser lagts ned på framför allt visuell kontroll, magnetpulverprovning och ultraljudprovning av svetsarna. Dokumentationen av vår kontroll omfattar ett stort antal A4-pärmar.

För närmare uppgifter, se Göran Alpsten: Kvalitetssäkring av stålkonstruktioner i Globen, Bergsmannen, No. 3, 1989.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB