Kurser TR-stål/E

SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål inbjuder till kompetenskurs TR-stål/E för personer som ansvarar för ledning, kontroll och tillsyn av montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner

TR-stål/E för montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner

Kursen TR-stål/E omfattar minst 24 kurstimmar och är avsedd för arbetsledare, kontrollanter och kvalitetsansvariga som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner, t ex i hallbyggnader, lantbruksbyggnader, vägportaler, belysningsmaster och bullerskärmar (vägutrustning).

Handbok TR-stål/N

Kursen kan också vara lämplig för den som är i behov av en översiktlig kurs med inriktning på byggplatsarbeten.

Kursen svarar mot krav på kunskap om tekniska regler för en ansvarig person för ledning, kontroll och tillsyn av montering av enkla prefabricerade stålkonstruktioner enligt PBL, EKS, SS-EN 1090-2 samt regler i AMA Hus och AMA Anläggning.

Med enkla stålkonstruktioner menas här arbeten med följande begränsningar:
● Monteringen avser prefabricerade stålkomponenter färdiga med ingående rostskydd
● Stålkomponenterna åtföljs vid leveransen av en dokumentation över normenlig kontroll
● Konstruktion i utförandeklass GC
● Korrosivitetsklass C1, C2 eller C3
● Skruvförbandsklass S1 eller S1(fin)
● Svetsning på byggplatsen avser endast konstruktionsdelar i säkerhetsklass 1

Kurserna TR-stål har planerats under ledning av en kurskommitté med representanter för Boverket, Byggentreprenörerna, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, MVR, SBS, stålbyggnadsföretag, Stålbyggnadsinstitutet och Stålbyggnadskontroll.

Förkunskaper

Kursdeltagare bör ha viss erfarenhet av montering av stålkonstruktioner.

Deltagare

Arbetsledare, montageledare, sakkunniga, kontrollanter och kvalitetsansvariga vid montering av enkla stålkonstruktioner samt byggledare, projektledare, byggnadsinspektörer, besiktningsmän och stålkonstruktörer.

Kursmaterial TR-stål/E

En kurspärm TR-stål/E ingår i kursen. Dessutom används delar av Handbok TR-stål/N och SBI:s handbok om tillämpning av SS-EN 1090-2, som medtas till kursen. Kurspärmen TR-stål/E utdelas vid kursens början eller utskickas före kursen.

Handbok TR-stål/N och SBI:s handbok om tillämpning av SS-EN 1090-2 kan tillhandahållas till rabatterat pris.

Kursprogram TR-stål/E

Kursprogrammet för TR-stål/E omfattar 24 kurstimmar samt ett avslutande frivilligt kunskapsprov.

Kursprogrammet omfattar följande kurstimmar:
1. Inledning
2. Bygglagstiftning, administrativa byggregler  (2 h)
3. Tekniska regelverk för stålkonstruktioner  (2 h)
4. Bärande stålkonstruktioner  (3 h)
5. Konstruktionsredovisning  (2 h)
6. Konstruktionsstål  (2 h)
7. Utförande av stålkonstruktioner  (3 h)
8. Svetsförband, orientering  (1 h)
9. Skruvförband  (3 h)
10. Tunnplåtskonstruktioner  (1 h)
11. Rostskydd av stålkonstruktioner  (1 h)
12. Kontroll av stålkonstruktioner  (2 h)
13. Frågebank
14. Tillämpningsuppgift: Montering av prefabricerad stålstomme i lagerhall  (2 h)

Se vidare det fullständiga kursprogrammet.

Föreläsare

Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB

Kunskapsintyg TR-stål/E

Kursen TR-stål/E avslutas med ett frivilligt kunskapsprov. Deltagare som avlagt ett prov med godkänt resultat erhåller ett kunskapsintyg TR-stål/E utfärdat av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål.

Kursavgift

Kursavgiften för tredagarskursen TR-stål/E är 14 000 SEK, vari ingår kurspärm TR-stål/E, luncher och kaffe under kursdagarna. Avgift för kunskapsprov 3 500 SEK, som innefattar kunskapsintyg vid godkänt resultat (kortare prov vid uppdateringskurs). Moms tillkommer. Eventuell logi och internatkostnader tillkommer.

Upplysningar

Närmare information kan erhållas från
Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB, tel 08 - 655 40 10, fax 08 - 655 40 30, info@stbk.se
Douglas Wallding, Nordcert / SBS, douglas.wallding@nordcert.se
Björn Uppfeldt, MVR, bjorn.uppfeldt@mvr.se

Anmälan

Anmälan till kursen TR-stål/E kan göras på www.stbk.se eller genom att fylla i och skicka in en särskild anmälningsblankett (kan beställas på fax 08-655 40 30 eller info@stbk.se) senast en månad före kursstart.

Antalet deltagare på kursen är begränsat. Om kurs blir övertecknad gäller datum för definitiv anmälan som turordning.

Lämnas återbud efter anmälningstidens utgång (en månad före kursstart) debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Deltagares namn kan ändras. Kurs kan inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

StBK Stålbyggnadskontroll AB är ett oberoende kunskapsföretag specialiserat på stålkonstruktioner. Företaget medverkar i kvalitetssäkring och produktutveckling, utför besiktningar, provningar och utredningar, medverkar i kompetensutveckling vid företag och organisationer i branschen samt utvecklar datorprogram och utför datorberäkningar av t ex stålskorstenar och traversbanor.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB