Kurser TR-stål - Styrkommitté TR-stål

Övergripande målsättning, uppläggning av kurserna och godkännandekraven för kunskapsproven fastläggs inom en Styrkommitté TR-stål med representanter för bl a byggentreprenörer, myndigheter, stålbyggnadsbranschen, stålbyggnadsverkstäder och certifieringsorgan.

Styrkommittén TR-stål har följande sammansättning (2007-10-30):

Göran Alpsten
Stålbyggnadskontroll AB
Stocksund

Mats Bergquist
Arcona AB
Stockholm

Kenth Ekstrand
K. Ekstrand AB
Grebbestad (tidigare Stålmonteringar Stålab AB, Trollhättan)

Ulf Jonsson
Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad
Stockholm

Arne Rehn
Rehn Smide AB
Huddinge

Anders Sjelvgren
Boverket
Karlskrona

Lars Svedje
Mekaniska Verkstädernas Riksförbund MVR
Stockholm

Björn Uppfeldt
Stålbyggnadsinstitutet SBI
Stockholm

Douglas Wallding
SBS / Nordcert AB
Stockholm

För bedömning av kunskapsprov svarar en Examineringskommitté, som för närvarande utgörs av:

Göran Alpsten
Bertil Hagstad
Ulf Jonsson© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB