Datorberäkning - TRAVBANA för traversbanor

TRAVBANA är ett skräddarsytt datorprogram för dimensionering och redovisning av traversbanor och liknande kontinuerliga balkar med ständiga och rörliga laster. Programmet har sedan 1976 använts för dimensionering eller kontrollberäkning av hundratals traversbanor.
TRAVBANA utför en beräkning med avseende på statisk bärförmåga, lokal buckling av tvärsnittsdelar, utmattningshållfasthet och deformationer. Traversbanan kan ha varierande spännvidder, vara utförd av valsade standardprofiler, av svetsad EST-profil eller av annan enkelsymmetrisk I-tvärsnitt med valda dimensioner. Balken kan vara förstärkt på hela traversbanan eller delar av en traversbana med vinkelstänger eller plattstänger på överflänsens sidor eller med påläggsplåtar på underflänsen.Resultatet från en konstruktionsberäkning med TRAVBANA redovisas i ett antal dokument:
En fullständig och överskådlig konstruktionsberäkning.
En stålspecifikation.
En tilläggskontrollplan.
Två eller flera konstruktionsritningar.

Redovisningen kan fås på svenska eller engelska.

Datorprogrammet TRAVBANA beskrivs utförligt i en användarmanual (svensk och engelsk version), som bl a innehåller två fullständiga beräkningsexempel.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB