Kurser TR-stål/N

SBS/MVR/StBK Kommitté TR-stål inbjuder till kompetenskurs TR-stål/N för personer som ansvarar för ledning, kontroll och tillsyn av arbeten med normala stålkonstruktioner

TR-stål/N för normala stålkonstruktioner

Kursen TR-stål/N omfattar minst 48 kurstimmar och är avsedd för arbetsledare och kontrollanter som önskar dokumenterad kompetens för ledning, kontroll och tillsyn vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner av normal art, t ex stålstommar i vanliga husbyggnader, dvs stålkonstruktioner som normalt hänförs till utförandeklass EXC1 och EXC2 enligt SS-EN 1090-2.


Handbok TR-stål/N

Denna kurs utgör också en grundkurs till kompetensen TR-stål/K för stålkonstruktioner av komplicerad art.

Kursen är även avsedda som en delkurs för sakkunniga och kontrollansvariga - enligt PBL och Boverkets regler - som erfordrar kompetens på området stålkonstruktioner.

Kursen svarar mot krav på kunskap om tekniska regler för en ansvarig person för ledning, kontroll och tillsyn av normala stålkonstruktioner enligt PBL, Boverkets regler i EKS, regler i AMA Hus och SS-EN 1090-2 för normala stålkonstruktioner.

Kurserna TR-stål har planerats under ledning av en kurskommitté med representanter för Boverket, Byggentreprenörerna, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer, MVR, SBS, stålbyggnadsföretag, Stålbyggnadsinstitutet och Stålbyggnadskontroll.

Förkunskaper

Kursdeltagare bör ha viss praktisk erfarenhet av stålkonstruktioner.

Den som är osäker på förkunskaperna kan här prova ett självtest av förkunskaper.

Deltagare

Arbetsledare, verkstadsingenjörer, montageledare, kontrollanter, sakkunniga och kontrollansvariga vid tillverkning och montering av stålkonstruktioner samt byggledare, projektledare, byggnadsinspektörer, besiktningsmän och stålkonstruktörer.

Kurslitteratur TR-stål/N

Dokument Anmärkning Beställs från
Kurspärm TR-stål/N - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art, StBK 2023 Utdelas vid kursens början Ingår i kurslitteratur som tillhandahålls vid kursen
Handbok TR-stål/N - Material, utförande och kontroll av stålkonstruktioner av normal art, StBK 2012 Medtas till kursen Kan beställas till rabatterat kurspris, info@stbk.se, tel 08-655 40 10.
Handbok om tillämpningen av SS-EN 1090-2, SBI publ 182, 4 upplagan Medtas till kursen Kan beställas till rabatterat kurspris, info@stbk.se, tel 08‑655 40 10.
Standarden SS-EN 1090-2:2018, Utförande av stål- och aluminium­konstruktioner - Del 2: Stålkonstruktioner Kan för kursen ersättas av föregående handbok SIS Förlag AB, tel 08-555 523 10, www.sis.se
Boverkets regler om tillämpning av Eurokoder, EKS 12 Bör medtas till kursen Boverkets webbplats, laddas ned utan kostnad: www.boverket.se
Standarden SS-EN 10025-2:2019, Varmvalsade konstruktionsstål Bör medtas till kursen SIS Förlag AB, tel 08-555 523 10, www.sis.se
Svetsstandard - Kvalitet, konstruktion och svetsbeteckningar, SIS handbok 531 Bör medtas till kursen SIS Förlag AB, tel 08-555 523 10, www.sis.se

Kursprogram

Programmet för kursen TR-stål/N omfattar minst 48 kurstimmar samt ett avslutande frivilligt kunskapsprov.

Kursprogrammet omfattar följande kurstimmar:
1. Inledning  (2 h)
2. Bygglagstiftning, administrativa byggregler  (2 h)
3. Tekniska regelverk för stålkonstruktioner  (4 h)
4. Konstruktionsteknik för stålkonstruktioner  (5 h)
5. Konstruktionsredovisning  (5 h)
6.  Konstruktionsstål  (5 h)
7. Utförande av stålkonstruktioner  (4 h)
8. Svetsförband  (6 h)
9. Skruvförband  (5 h)
10. Tunnplåtskonstruktioner  (1 h)
11. Rostskydd av stålkonstruktioner  (1 h)
12. Kontroll av stålkonstruktioner  (6 h)
13. Frågebank  (2 h)
14. Tillämpningsuppgift: Tillverkning och montering av stålstomme i industrihall  (4 h)

Vid sexdagarskurs uppdelad på två kurstillfällen startar första dagen kl 09.00 och slutar sista dagen kl 17.00 vid båda kurstillfällena.

Se vidare det fullständiga kursprogrammet.

Föreläsare

Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB

Kunskapsintyg TR-stål/N

Kursen TR-stål/N avslutas med ett frivilligt kunskapsprov. Deltagare som avlagt ett prov med godkänt resultat erhåller ett kunskapsintyg TR-stål/N utfärdat av SBS-MVR-StBK Kommitté TR-stål.

Kursavgift

Kursavgift för sexdagarskursen TR-stål/N är 26 000 SEK. I kursavgiften ingår Kurspärm TR-stål/N samt luncher och kaffe under kursdagarna. Avgift för kunskapsprov 3 500 SEK som innefattar kunskapsintyg vid godkänt resultat. Handbok TR-stål/N och SBI:s handbok om tillämpning av SS-EN 1090-2 (4 uppl) kan tillhandahållas till rabatterat pris 2 400 SEK resp 1 090 SEK. Alla priser exklusive moms. Eventuell logi och internatkostnader tillkommer.

Upplysningar

Närmare information kan erhållas från
Göran Alpsten, Stålbyggnadskontroll AB, tel 08 - 655 40 10, fax 08 - 655 40 30, info@stbk.se
Douglas Wallding, Nordcert / SBS, douglas.wallding@nordcert.se
Björn Uppfeldt, MVR, bjorn.uppfeldt@mvr.se

Anmälan

Anmälan till kursen TR-stål/N kan enklast göras på på TR-stål kursprogram eller genom att fylla i och skicka in en särskild anmälningsblankett (kan beställas på fax 08-655 40 30 eller info@stbk.se) senast en månad före kursstart.

Antalet deltagare på kursen är begränsat. Om kurs blir övertecknad gäller datum för definitiv anmälan som turordning.

Lämnas återbud efter anmälningstidens utgång (en månad före kursstart) debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften. Deltagares namn kan ändras. Kurs kan inställas om inte tillräckligt antal deltagare anmälts.

StBK Stålbyggnadskontroll AB är ett oberoende kunskapsföretag specialiserat på stålkonstruktioner. Företaget medverkar i kvalitetssäkring och produktutveckling, utför besiktningar, provningar och utredningar, medverkar i kompetensutveckling vid företag och organisationer i branschen samt utvecklar datorprogram och utför datorberäkningar av t ex stålskorstenar och traversbanor.


© 1997-2024 Stålbyggnadskontroll AB